, ,

TOCS AUTOREPARADORS – CARGLASS I ELS DIFERENTS SISTEMES ADAS

A Tocs Autoreparadors – Carglass Andorra, en realitat tots els tallers Carglass d’arreu, són capdavanters des de fa temps en la recalibració dels anomenats sistemes ADAS, un repte tecnològic ja habitual en la majoria de vehicles de darrera factura.

Pels qui no sabeu que són, els sistemes ADAS són els responsables d’aspectes de seguretat capdals en l’automòbil. Per exemple, els sistemes de manteniment de carril, el d’assistència en l’aparcament  o el de frenada automàtica per presència de peatons, ciclistes o animals, en són tres, però n’hi ha molts més!

Un 60% menys d’accidents

Prenem l’exemple d’Espanya per il·lustrar-ho tot plegat. En el cas del país veí,  la DGT estima que si tots els automòbils incloessin aquestes ajudes a la conducció, s’evitaria o si més no es reduirien prop d’un 60% dels accidents a Espanya. I és que els sistemes d’assistència a la conducció ajuden a conduir amb molta més seguretat, doncs, entre altres, alerten al conductor de totes les situacions de perill en què pot veure’s implicat. De fet, fins i tot intervenen en l’automòbil actuant en la direcció i els frens per evitar un accident en la mesura del possible.

Implantació massiva

La seva implantació entre els models de les diferents marques, fins i tot en segments de baix preu, és cada cop més habitual.

De cara al públic ja no són elements desconeguts, tot el contrari, els demanden cada cop més. I és que són sistemes que els conductors valoren molt.

Ja en 2017, un terç dels cotxes venuts a Espanya equipava  -entre d’altres-  sistemes de frenada automàtica d’emergència, així com d’altres ajudes de prevenció, com ara els sistemes de manteniment de carril.

Els parabrises, peça clau!

La majoria d’aquests sistemes compten amb l’ajut de càmeres i sensors per poder actuar. La majoria d’aquests elements estan instal·lats en el parabrisa. Per això, quan se substitueix un parabrises del cotxe, si aquest inclou alguns d’aquests sistemes de seguretat caldrà tornar a calibrar-los de nou per garantir-ne el correcte funcionament. En cas contrari funcionaran, però ho faran malament. De fet poden arribar a ser perillosos, ja que en no estar degudament calibrats poden induir a errors fatals!

Algún exemple

Per posar un parell d’exemples: els assistents de carril mantenen el vehicle entre les línies del seu carril a la carretera. De fet tots hem comprovat com aquest sistema redirigeix el cotxe quan trepitgem per error la línia que limita el perímetre del nostre carril. Doncs bé, si aquest sistema no està degudament calibrat pot interpretar les línies malament i actuar malament en la direcció i fer-nos perdre el control de la direcció del cotxe.

Un altre sistema també molt habitual és el de frenada per presència de persones o obstacles al davant. En aquest cas, si el calibratge no és el correcte, pot recalcular erròniament la distancia i no frenar a temps. Per tot això cal prende consciència de la gran importància que tenen els vidres davanters dels vehicles, doncs en la gran majoria de casos ja no són vidres i prou!

Carglass, especialista ADAS

Tocs Autoreparadors – Carglass Andorra és l’únic especialista del ram al nostre país  que disposa de la tecnologia necessària per recalibrar els ‘Sistemes Avançats d’Assistència a la Conducció’ (ADAS) .

L’equip tècnic de Carglass Andorra disposa de la formació necessària per realitzar totes les recalibracions ADAS impecablement. I és que no solament disposen de les eines i de la tecnologia per fer-ho, també inverteixen constantment en la seva actualització tecnològica i de nous serveis.

-“És molt important aplicar totes les actualitzacions que van apareixent, que no són poques. Compta que cada fabricant té les seves especificacions i això fa que un sistema aparentment simple esdevingui molt més complicat. A més, les evolucions tecnològiques d’aquest sector fan que els sistemes evolucionin molt ràpid any rere any” – ens comentava Joan Gómez, gerent de Tocs Autoreparadors Carglass Andorra

Informar és clau!

La pedagogia i la difusió de la importància que té la seguretat viària és un dels valors diferencials en els què es fonamenta Carglass® i Andorra no és una excepció.

Per donar a conèixer no solament la importància, sinó també l’abast del gruix d’intervencions en que s’han especialitzat , a la central de Carglass® han desenvolupat un llistat en el què han agrupat tots els sistemes ADAS del mercat amb la corresponent explicació de funcionalitats. I és que a més de ser sistemes molt tècnics, molts d’ells tenen diferents nomenclatures segons la marca de l’automòbil.

Ja ho sabeu, si no en sabíeu res o si en sabíeu però no li donaveu la importància necessària, des d’ara li donareu, i si teniu qualsevol dubte, només cal que us adreceu a Tocs Autoreparadors – Carglass Andorra, allà us informaran de tot i si cal, us recalibraran el que calgui del vostre cotxe.

Tocs Autoreparadors es troba al carrer Alzinaret, edifici Alzina (baixos). Tel. 804884 – 322102

Seguiu l’actualitat del món del motor a Motoraldia